miércoles, 4 de febrero de 2015

CUMPRIMENTA ESTA NÓMINA CON HORAS EXTRAS

A empresa TELLADOS, SA con domicilio en Ronda de Valencia, 6 de Madrid (CIF B28-131324-E, CCC Seguridade Social: 28.222.515.222.515)ten contratado ao seguinte traballador:

Carmelo Cotón Verde                          Salario Base: 1.500 €
NIF: 38.123.868-M                              Antigüidade: 300 €
Afiliación: 28.555.435.221                  Idiomas: 100 €
Categoría profesional: Licenciado       Dietas de viaxe: 100 €
Grupo de cotización: 1                         Horas extras: 100 €
Libro de matrícula: 27                         IRPF: 15%
Pagas extras: 2 de SB+Ant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario