miércoles, 7 de marzo de 2012

DOUS CASOS SOBRE BAIXAS POR ENFERMIDADE

CASO A:
María traballa como enfermeira e colleu unha gripe o 7 de xaneiro. Ese mesmo día ponse de baixa ata o 29 dese mes. Calcula o importe da prestación por enfermidade que lle corresponderá se a BCCC do mes anterior ascendeu a 1.850 €.

CASO B:
Santiago é administrativo nunha empresa e o domingo xogando ó tenis cun amigo rompeu tres dedos dunha man. O luns 5 de marzo, vai o médido que o dá de baixa ata o día 31 do mesmo mes.Calcula o importe que lle corresponde pola prestación se a súa BCCC do mes anterior foi de 1.025 €.

Enviade as vosas respostas mediante o "Contacto" que aparece na marxe esquerda do blog.